Bienvenue sur la page de traitement des circuits des Specimens

© 2017 | MISSOURI BOTANICAL GARDEN - Madagascar
 
Code
Indexing name Nom
Mis à jour
RH RASOAZANANY RASOAZANANY Haingo Marie Judith 01/01/70 01:00
AAF Andriamanantena Andriamanantena Flavien 27/11/17 11:41
AF Andriatsiferana Andriatsiferana Félix 23/07/15 15:08
AJL Andriatiana Andriatiana Jacky 18/05/16 11:00
ALA Ambalabe Ambalabe Shade House 01/01/70 01:00
ALD Andriamahefarivo Andriamahefarivo Lalao 23/07/15 15:24
ALH Lehavana Lehavana Adolphe 15/05/18 14:56
ALR Andriamiarisoa Andriamiarisoa Lala Roger 01/01/70 01:00
AMR Ramahefaharivelo Ramahefaharivelo Ando Malala 04/12/15 16:48
ANM Andrianjafy Andrianjafy Naina Mamisoa 07/12/15 10:34
ANT Antananarivo Antananarivo Shade House 01/01/70 01:00
AP Antilahimena.P Antilahimena Patrice 13/07/18 09:28
AR Randrianasolo.A Randrianasolo Armand 21/08/17 13:14
ASH Andriantsalohimisantatra Andriantsalohimisantatra Andon' 27/11/17 11:45
ASR Andriambololonera Andriambololonera Sylvie 03/10/18 14:25
ATH Andriamihajarivo Andriamihajarivo Tefy 15/02/18 13:06
ATJ Andonahary Andonahary Tahinarivony Jacquis 07/12/15 17:04
ATR Rabefarihy Rabefarihy Tahiry 24/07/15 09:39
BEN Rakotonirina Rakotonirina Benja 01/04/15 08:38
BFL RAKOTOZAFY RAKOTOZAFY Brice Funk Lee 24/07/15 09:40
BHL Bemita Bemita Harson Landry 06/11/17 10:24
BHV BEHEVITRA BEHEVITRA Laurent 01/01/70 01:00
BJT Be Be Jullet 23/07/15 11:38
CB Birkinshaw Birkinshaw Chris 15/05/18 15:29
CCL Claude CHRISTIAN 24/07/15 09:49
CHW Hongwa Hong-Wa Cynthia 04/04/17 13:40
CR Rakotovao Rakotovao Charles 03/10/18 14:19
DRD Andriamiarimanana Andriamiarimanana Donatien 29/07/16 08:09
EME Emeline Emeline 08/12/15 13:55
FAR Rajaonary Rajaonary Fano 14/10/15 09:20
FMB Randriatafika.F Randriantafika Faly M 24/07/15 14:35
FRB Faranirina Faranirina Lantoarisoa 20/11/17 08:02
FRT Rakotoarivony Rakotoarivony Manandraitsiory Fortu 01/01/70 01:00
GRV Gervais Gervais 16/11/18 09:07
GTR Guittou Guittou Riri 24/02/12 15:01
HNR Andriamiarinoro Andriamiarinoro Honore 01/10/18 16:05
JA Aridy Jao Aridy 15/05/18 15:21
JFR Razafitsalama Razafitsalama Jeremi 01/10/18 15:42
JJW Tombonirina Tombonirina Jean Jacques Wira 27/11/17 11:38
JNI Raharimampionona Raharimampionona Jeannie 13/12/18 15:48
JTA Josso Josso Tianarifidy Angelos Stanislas 27/07/15 09:07
LPB Leopold.J Leopold Jean Berthieu 19/08/08 13:57
LRZ Ludovic Ludovic Reza 25/09/18 11:28
MAE Ratolojanahary Ratolojanahary Maherisoa 27/07/15 09:22
MAR Rabarimanarivo Rabarimanarivo Marina 04/10/18 09:20
MC Callmander Callmander Martin 27/07/15 09:30
MIC Miandrimanana Miandrimanana Cyprien 31/10/17 14:21
MNH Manjakahery Manjakahery Herisoa N. 24/10/17 15:29
MNV Manjato Manjato Nadiah Vololomboahangy 24/02/17 07:09
MR MARTIAL MARTIAL 27/07/15 16:28
NAT Ramanantenasoa Ramanantenasoa Nantenaina 01/01/70 01:00
NRD RAMAHEFAMANANA RAMAHEFAMANANA Narindra Mbolasoa 01/01/70 01:00
NSR RASOANAIVO RASOANAIVO Niry 27/07/15 16:31
R Rabevohitra Rabevohitra Raymond 29/12/15 11:25
RAB Rabearivony Rabearivony Dimbilala Aina Nomenjan 16/11/18 11:04
RAD Rabehevitra Rabehevitra David 29/12/15 11:53
RAF Rakotoarisoa Rakotoarisoa Fenonirina 08/09/15 08:58
RAG Rakotonirina Rakotonirina Arsène Giovanni 25/07/18 14:30
RAT RASAMUEL RASAMUEL Andry Tiana 01/01/70 01:00
RBE Bernard Roger Bernard 03/10/18 09:27
RBM RALAIJAONA RALAIJAONA Benjamina 25/07/18 14:16
RBO RAKOTONINDRIANA RAKOTONINDRIANA Bruno 01/01/70 01:00
RBR Ramandimbisoa Ramandimbisoa Brigitte 23/02/18 10:33
RCN Rado Claudio Rado Claudio Nandrasana 01/01/70 01:00
RCS Randrianarivelo Randrianarivelo Clairemont 28/07/15 08:42
RD Ravelonarivo Ravelonarivo Desiré 01/10/18 16:04
RDG RANDRIAMAHAZOMANANA RANDRIAMAHAZOMANANA Daniel George 01/01/70 01:00
REH Razanatsoa Razanatsoa Helene 28/07/15 11:29
RER Raharijaona Raharijaona Era Riana 01/01/70 01:00
RFA Ratovoson.F Ratovoson Fidisoa 01/10/18 08:37
RFM Randriatsivery Randriantsivery F. Monique 03/10/18 14:42
RHA Rasolohery Rasolohery Andriambolantsoa 01/01/70 01:00
RHF RAZAFIMELISON RAZAFIMELISON Herivola Fenitriniala 30/10/15 16:54
RHJ RASOAZANANY RASOAZANANY Haingo Marie Judith 25/01/16 14:16
RHM Ramanambohitra Ramanambohitra Herinambinina Navalo 01/01/70 01:00
RHS Ratsaralaza Ratsaralaza Herisitraka 01/01/70 01:00
RHT Rasatatsihoarana Rasatatsihoarana Thierry 18/05/16 16:33
RHV Razafindraibe Razafindraibe Hanta 25/01/16 14:37
RIR Randrianaivo Randrianaivo Richard 03/10/18 14:20
RJ ROILAHY ROILAHY Justin 01/10/18 16:10
RJA RAMAHENINA RAMAHENINA Joharintsoa Aina 25/01/16 17:16
RJH RAMAHEFARISON RAMAHEFARISON Jacquis Harimbolasoa 01/09/17 13:42
RJO Rabenantoandro.J Rabenantoandro Johny 20/07/15 17:26
RJQ Razanatsoa Razanatsoa Jacqueline 04/05/17 10:52
RJS RAJAONARY RAJAONARY Stanislas 01/01/70 01:00
RKN Rakotoarivelo Rakotoarivelo Nivo H. 07/12/18 10:34
RLL Rakotondrafara Rakotondrafara Andriamalala 24/11/15 13:43
RMH Rasoafaranaivo Rasoafaranaivo Margianne 25/09/18 11:30
RMS Rasoanindriana Rasoanindriana Mahenintsoa Harisand 25/07/18 14:07
RNA Razafimamonjy Razafimamonjy Nivo Alisoa 11/10/18 13:45
RNF Rakotonasolo Rakotonasolo Franck 24/11/15 15:35
RNH Rakotonirina Rakotonirina Nivo 04/01/16 08:56
ROC Randriambololomamonjy Randriambololomamonjy Ornella C. 27/11/14 10:37
ROL Rakotondrajaona Rakotondrajaona Roland 24/11/15 16:17
ROM RABARIJAONA RABARIJAONA Narindra Romer 03/10/18 14:23
ROR Ranaivojaona Ranaivojaona Rolland 25/11/15 15:26
RRA Rajoharison Rajoharison Rivo 28/04/15 09:41
RRG Ramison Ramison Roger Georgensen 25/11/15 15:38
RRH Ramananjanahary Ramananjanahary Rondro 14/07/15 11:55
RTF Raveloson Raveloson Tolojanahary Felantsoa 01/01/70 01:00
RTN Tolojanahary Nirina Randriamiharisoa 11/11/15 17:09
RTV Rivoharison Rivoharison Tahiry Victoria 27/11/17 11:46
RVM RASOLOFONIAINA RASOLOFONIAINA Vonimirana Mbolatian 09/07/15 14:27
RVN Ravololomanana Ravololomanana Noro 03/10/18 14:55
RVT Razafindrahaja Razafindrahaja Vololotahina 25/09/18 11:42
RZA Razanatsima Razanatsima Aina 06/12/18 09:21
RZC RAKOTONIRINA RAKOTONIRINA Casmir 22/08/17 11:55
RZK Razakamalala Razakamalala Richard 03/10/18 09:28
SFR Andrianarivelo Andrianarivelo Soafara 01/10/18 16:38
SRA Syde Syde Rémi Anthony 25/07/18 14:14
SSR Randrianasolo.S Randrianasolo Sennen 04/12/15 11:13
ST Rakotonandrasana Rakotonandrasana Stephan 01/12/15 17:08
TAB Randrianarivony Randrianarivony Tabita 20/04/18 08:40
TAJ Tahinarivony Tahinarivony Andonahary Jacquis 30/04/15 15:14
TDD TAHIRINIRAINY TAHIRINIRAINY Dinasoa Donné 01/01/70 01:00
TOK RALAINAORINA RALAINAORINA Toky Niaina 01/01/70 01:00
TSS TSARASOA TSARASOA Sitrakiniaina Sandy 01/09/17 13:40