Bienvenue sur la page de traitement des circuits des Specimens

© 2017 | MISSOURI BOTANICAL GARDEN - Madagascar
 
Code
Indexing name Nom
Mis à jour
AAF Andriamanantena Andriamanantena Flavien 27/11/17 11:41
AJL Andriatiana Andriatiana Jacky 18/05/16 11:00
ALA Ambalabe Ambalabe Shade House 01/01/70 01:00
ALD Andriamahefarivo Andriamahefarivo Lalao 23/07/15 15:24
ALH Lehavana Lehavana Adolphe 16/12/19 08:38
ALR Andriamiarisoa Andriamiarisoa Lala Roger 01/01/70 01:00
AMR Ramahefaharivelo Ramahefaharivelo Ando Malala 04/12/15 16:48
ANM Andrianjafy Andrianjafy Naina Mamisoa 07/12/15 10:34
ANT Antananarivo Antananarivo Shade House 01/01/70 01:00
AP Antilahimena.P Antilahimena Patrice 13/07/18 09:28
AR Randrianasolo.A Randrianasolo Armand 21/08/19 14:29
ASH Andriantsalohimisantatra Andriantsalohimisantatra Andon' 09/05/19 15:58
ASR Andriambololonera Andriambololonera Sylvie 03/10/18 14:25
ATH Andriamihajarivo Andriamihajarivo Tefy 20/09/19 17:56
ATJ Andonahary Andonahary Tahinarivony Jacquis 07/12/15 17:04
ATR Rabefarihy Rabefarihy Tahiry 24/07/15 09:39
BEN Rakotonirina Rakotonirina Benja 01/04/15 08:38
BFL RAKOTOZAFY RAKOTOZAFY Brice Funk Lee 24/07/15 09:40
BHL Bemita Bemita Harson Landry 28/12/18 10:09
BHV BEHEVITRA BEHEVITRA Laurent 01/01/70 01:00
BJT Be Be Jullet 23/07/15 11:38
CB Birkinshaw Birkinshaw Chris 15/05/18 15:29
CCL Claude CHRISTIAN 24/07/15 09:49
CHW Hongwa Hong-Wa Cynthia 04/04/17 13:40
CR Rakotovao Rakotovao Charles 10/01/20 09:09
DRD Andriamiarimanana Andriamiarimanana Donatien 29/07/16 08:09
EME Emeline Emeline 08/12/15 13:55
FAR Rajaonary Rajaonary Fano 14/10/15 09:20
FMB Randriatafika.F Randriantafika Faly M 24/07/15 14:35
FRB Faranirina Faranirina Lantoarisoa 20/11/17 08:02
FRT Rakotoarivony Rakotoarivony Manandraitsiory Fortu 01/01/70 01:00
GRV Gervais Gervais 18/06/19 10:54
GTR Guittou Guittou Riri 24/02/12 15:01
HNR Andriamiarinoro Andriamiarinoro Honore 01/10/18 16:05
JA Aridy Jao Aridy 15/05/18 15:21
JFR Razafitsalama Razafitsalama Jeremi 01/10/18 15:42
JJW Tombonirina Tombonirina Jean Jacques Wira 27/11/17 11:38
JNI Raharimampionona Raharimampionona Jeannie 18/06/19 10:54
JTA Josso Josso Tianarifidy Angelos Stanislas 27/07/15 09:07
LPB Leopold.J Leopold Jean Berthieu 19/08/08 13:57
LRZ Ludovic Ludovic Reza 25/09/18 11:28
MAE Ratolojanahary Ratolojanahary Maherisoa 27/07/15 09:22
MAR Rabarimanarivo Rabarimanarivo Marina 04/10/18 09:20
MC Callmander Callmander Martin 27/07/15 09:30
MIC Miandrimanana Miandrimanana Cyprien 03/09/19 16:12
MNH Manjakahery Manjakahery Herisoa N. 24/10/17 15:29
MNV Manjato Manjato Nadiah Vololomboahangy 09/04/19 14:48
MR MARTIAL MARTIAL 20/05/19 10:55
NAT Ramanantenasoa Ramanantenasoa Nantenaina 01/01/70 01:00
NRD RAMAHEFAMANANA RAMAHEFAMANANA Narindra Mbolasoa 01/01/70 01:00
NSR RASOANAIVO RASOANAIVO Niry 27/07/15 16:31
R Rabevohitra Rabevohitra Raymond 29/12/15 11:25
RAB Rabearivony Rabearivony Dimbilala Aina Nomenjan 28/12/18 10:20
RAD Rabehevitra Rabehevitra David 28/12/18 10:18
RAF Rakotoarisoa Rakotoarisoa Fenonirina 08/09/15 08:58
RBE Bernard Roger Bernard 26/12/19 13:43
RBM RALAIJAONA RALAIJAONA Benjamina 12/06/19 08:39
RBO RAKOTONINDRIANA RAKOTONINDRIANA Bruno 17/05/19 13:55
RBR Ramandimbisoa Ramandimbisoa Brigitte 23/02/18 10:33
RCN Rado Claudio Rado Claudio Nandrasana 01/01/70 01:00
RCS Randrianarivelo Randrianarivelo Clairemont 28/07/15 08:42
RDG RANDRIAMAHAZOMANANA RANDRIAMAHAZOMANANA Daniel George 17/05/19 14:00
REH Razanatsoa Razanatsoa Helene 28/07/15 11:29
RER Raharijaona Raharijaona Era Riana 01/01/70 01:00
RFA Ratovoson.F Ratovoson Fidisoa 01/10/18 08:37
RFM Randriatsivery Randriantsivery F. Monique 03/10/18 14:42
RFN Ramanitrinizaka Ramanitrinizaka Fanilo Malala 01/01/70 01:00
RHA Rasolohery Rasolohery Andriambolantsoa 01/01/70 01:00
RHF RAZAFIMELISON RAZAFIMELISON Herivola Fenitriniala 30/10/15 16:54
RHJ RASOAZANANY RASOAZANANY Haingo Marie Judith 25/01/16 14:16
RHM Ramanambohitra Ramanambohitra Herinambinina Navalo 18/06/19 10:50
RHS Ratsaralaza Ratsaralaza Herisitraka 01/01/70 01:00
RHT Rasatatsihoarana Rasatatsihoarana Thierry 18/05/16 16:33
RHV Razafindraibe Razafindraibe Hanta 25/01/16 14:37
RIR Randrianaivo Randrianaivo Richard 29/08/19 16:20
RJ ROILAHY ROILAHY Justin 01/10/18 16:10
RJA RAMAHENINA RAMAHENINA Joharintsoa Aina 25/01/16 17:16
RJH RAMAHEFARISON RAMAHEFARISON Jacquis Harimbolasoa 01/09/17 13:42
RJO Rabenantoandro.J Rabenantoandro Johny 20/07/15 17:26
RJQ Razanatsoa Razanatsoa Jacqueline 04/05/17 10:52
RJS RAJAONARY RAJAONARY Stanislas 08/05/19 16:37
RKN Rakotoarivelo Rakotoarivelo Nivo H. 29/05/19 16:36
RLL Rakotondrafara Rakotondrafara Andriamalala 24/11/15 13:43
RMH Rasoafaranaivo Rasoafaranaivo Margianne 25/09/18 11:30
RMS Rasoanindriana Rasoanindriana Mahenintsoa Harisand 11/02/19 16:00
RNA Razafimamonjy Razafimamonjy Nivo Alisoa 11/10/18 13:45
RNF Rakotonasolo Rakotonasolo Franck 24/11/15 15:35
RNH Rakotonirina Rakotonirina Nivo 13/09/19 09:34
ROC Randriambololomamonjy Randriambololomamonjy Ornella C. 27/11/14 10:37
ROL Rakotondrajaona Rakotondrajaona Roland 24/11/15 16:17
ROM RABARIJAONA RABARIJAONA Narindra Romer 03/10/18 14:23
ROR Ranaivojaona Ranaivojaona Rolland 21/08/19 16:39
RRA Rajoharison Rajoharison Rivo 28/04/15 09:41
RRG Ramison Ramison Roger Georgensen 25/11/15 15:38
RRH Ramananjanahary Ramananjanahary Rondro 14/07/15 11:55
RTF Raveloson Raveloson Tolojanahary Felantsoa 01/01/70 01:00
RTH RAKOUTH RAKOUTH Hasina Nomentsoa 01/01/70 01:00
RTN Tolojanahary Nirina Randriamiharisoa 18/06/19 10:23
RTV Rivoharison Rivoharison Tahiry Victoria 27/11/17 11:46
RVM RASOLOFONIAINA RASOLOFONIAINA Vonimirana Mbolatian 09/07/15 14:27
RVN Ravololomanana Ravololomanana Noro 17/07/19 09:07
RVT Razafindrahaja Razafindrahaja Vololotahina 25/09/18 11:42
RZA Razanatsima Razanatsima Aina 20/08/19 15:48
RZC RAKOTONIRINA RAKOTONIRINA Casmir 22/08/17 11:55
RZK Razakamalala Razakamalala Richard 17/07/19 15:52
SAF Sandratra Aina Fanantenana Andrianarivelo 01/01/70 01:00
SAN SANDRATRINIAINA SANDRATRINIAINA Andrianasolo Ninah 01/01/70 01:00
SFR Andrianarivelo Andrianarivelo Soafara 17/07/19 15:55
SH HASSOLD HASSOLD Sonja 01/01/70 01:00
SSR Randrianasolo.S Randrianasolo Sennen 04/12/15 11:13
ST Rakotonandrasana Rakotonandrasana Stephan 01/12/15 17:08
TAB Randrianarivony Randrianarivony Tabita 13/09/19 09:24
TAJ Tahinarivony Tahinarivony Andonahary Jacquis 30/04/15 15:14
TOK RALAINAORINA RALAINAORINA Toky Niaina 01/01/70 01:00
TSS TSARASOA TSARASOA Sitrakiniaina Sandy 01/09/17 13:40