Bienvenue sur la page de traitement des circuits des Specimens

© 2017 | MISSOURI BOTANICAL GARDEN - Madagascar
 
Code Indexing name Nom Mis à jour
RH RASOAZANANY RASOAZANANY Haingo Marie Judith 01/01/70 01:00
AAF Andriamanantena Andriamanantena Flavien 29/07/16 08:46
AF Andriatsiferana Andriatsiferana Félix 23/07/15 15:08
AJL Andriatiana Andriatiana Jacky 18/05/16 11:00
ALD Andriamahefarivo Andriamahefarivo Lalao 23/07/15 15:24
ALH Lehavana Lehavana Adolphe 19/05/16 16:16
ALR Andriamiarisoa Andriamiarisoa Lala Roger 01/01/70 01:00
AMR Ramahefaharivelo Ramahefaharivelo Ando Malala 04/12/15 16:48
ANM Andrianjafy Andrianjafy Naina Mamisoa 07/12/15 10:34
AP Antilahimena.P Antilahimena Patrice 07/12/15 14:50
AR Randrianasolo.A Randrianasolo Armand 16/01/17 08:41
ASH Andriantsalohimisantatra Andriantsalohimisantatra Andon' 24/07/15 08:56
ASR Andriambololonera Andriambololonera Sylvie 04/01/16 08:54
ATH Andriamihajarivo Andriamihajarivo Tefy 06/07/17 08:18
ATJ Andonahary Andonahary Tahinarivony Jacquis 07/12/15 17:04
ATR Rabefarihy Rabefarihy Tahiry 24/07/15 09:39
BEN Rakotonirina Rakotonirina Benja 01/04/15 08:38
BFL RAKOTOZAFY RAKOTOZAFY Brice Funk Lee 24/07/15 09:40
BHL Bemita Bemita Harson Landry 12/05/14 09:50
BJT Be Be Jullet 23/07/15 11:38
CB Birkinshaw Birkinshaw Chris 08/12/15 09:08
CCL Claude CHRISTIAN 24/07/15 09:49
CHW Hongwa Hong-Wa Cynthia 04/04/17 13:40
CR Rakotovao Rakotovao Charles 10/07/17 11:29
DRD Andriamiarimanana Andriamiarimanana Donatien 29/07/16 08:09
EME Emeline Emeline 08/12/15 13:55
FAR Rajaonary Rajaonary Fano 14/10/15 09:20
FMB Randriatafika.F Randriantafika Faly M 24/07/15 14:35
FRB Faranirina Faranirina Lantoarisoa 25/11/14 14:15
FRT Rakotoarivony Rakotoarivony Manandraitsiory Fortu 01/01/70 01:00
GRV Gervais Gervais 29/07/16 08:29
GTR Guittou Guittou Riri 24/02/12 15:01
HNR Andriamiarinoro Andriamiarinoro Honore 08/12/15 15:00
JA Aridy Jao Aridy 30/05/16 14:17
JFR Razafitsalama Razafitsalama Jeremi 19/05/16 16:35
JJW Tombonirina Tombonirina Jean Jacques Wira 29/07/16 08:46
JNI Raharimampionona Raharimampionona Jeannie 06/06/17 11:08
JTA Josso Josso Tianarifidy Angelos Stanislas 27/07/15 09:07
LPB Leopold.J Leopold Jean Berthieu 19/08/08 13:57
LRZ Ludovic Ludovic Reza 09/03/16 09:55
MAE Ratolojanahary Ratolojanahary Maherisoa 27/07/15 09:22
MAR Rabarimanarivo Rabarimanarivo Marina 21/07/17 12:01
MC Callmander Callmander Martin 27/07/15 09:30
MIC Miandrimanana Miandrimanana Cyprien 29/12/15 10:44
MNH Manjakahery Manjakahery Herisoa N. 29/12/15 11:18
MNV Manjato Manjato Nadiah Vololomboahangy 24/02/17 07:09
MR MARTIAL MARTIAL 27/07/15 16:28
NSR RASOANAIVO RASOANAIVO Niry 27/07/15 16:31
R Rabevohitra Rabevohitra Raymond 29/12/15 11:25
RAB Rabearivony Rabearivony Dimbilala Aina Nomenjan 11/11/15 17:06
RAD Rabehevitra Rabehevitra David 29/12/15 11:53
RAF Rakotoarisoa Rakotoarisoa Fenonirina 08/09/15 08:58
RAG Rakotonirina Rakotonirina Arsène Giovanni 01/01/70 01:00
RAT RASAMUEL RASAMUEL Andry Tiana 01/01/70 01:00
RBE Bernard Roger Bernard 17/07/17 10:36
RBM RALAIJAONA RALAIJAONA Benjamina 01/01/70 01:00
RBR Ramandimbisoa Ramandimbisoa Brigitte 24/11/14 16:40
RCN Rado Claudio Rado Claudio Nandrasana 01/01/70 01:00
RCS Randrianarivelo Randrianarivelo Clairemont 28/07/15 08:42
RD Ravelonarivo Ravelonarivo Desiré 16/05/17 11:21
REH Razanatsoa Razanatsoa Helene 28/07/15 11:29
RER Raharijaona Raharijaona Era Riana 01/01/70 01:00
RFA Ratovoson.F Ratovoson Fidisoa 05/07/17 11:09
RFM Randriatsivery Randriantsivery F. Monique 19/05/16 16:23
RHA Rasolohery Rasolohery Andriambolantsoa 01/01/70 01:00
RHF RAZAFIMELISON RAZAFIMELISON Herivola Fenitriniala 30/10/15 16:54
RHJ RASOAZANANY RASOAZANANY Haingo Marie Judith 25/01/16 14:16
RHS Ratsaralaza Ratsaralaza Herisitraka 01/01/70 01:00
RHT Rasatatsihoarana Rasatatsihoarana Thierry 18/05/16 16:33
RHV Razafindraibe Razafindraibe Hanta 25/01/16 14:37
RIR Randrianaivo Randrianaivo Richard 20/06/17 10:20
RJ ROILAHY ROILAHY Justin 25/01/16 16:57
RJA RAMAHENINA RAMAHENINA Joharintsoa Aina 25/01/16 17:16
RJH RAMAHEFARISON RAMAHEFARISON Jacquis Harimbolasoa 01/01/70 01:00
RJO Rabenantoandro.J Rabenantoandro Johny 20/07/15 17:26
RJQ Razanatsoa Razanatsoa Jacqueline 04/05/17 10:52
RKN Rakotoarivelo Rakotoarivelo Nivo H. 10/07/17 12:50
RLL Rakotondrafara Rakotondrafara Andriamalala 24/11/15 13:43
RMH Rasoafaranaivo Rasoafaranaivo Margianne 20/06/17 15:54
RMS Rasoanindriana Rasoanindriana Mahenintsoa Harisand 01/01/70 01:00
RNA Razafimamonjy Razafimamonjy Nivo Alisoa 15/04/15 11:40
RNF Rakotonasolo Rakotonasolo Franck 24/11/15 15:35
RNH Rakotonirina Rakotonirina Nivo 04/01/16 08:56
ROC Randriambololomamonjy Randriambololomamonjy Ornella C. 27/11/14 10:37
ROL Rakotondrajaona Rakotondrajaona Roland 24/11/15 16:17
ROM RABARIJAONA RABARIJAONA Narindra Romer 11/11/15 17:04
ROR Ranaivojaona Ranaivojaona Rolland 25/11/15 15:26
RRA Rajoharison Rajoharison Rivo 28/04/15 09:41
RRG Ramison Ramison Roger Georgensen 25/11/15 15:38
RRH Ramananjanahary Ramananjanahary Rondro 14/07/15 11:55
RTF Raveloson Raveloson Tolojanahary Felantsoa 01/01/70 01:00
RTN Tolojanahary Nirina Randriamiharisoa 11/11/15 17:09
RTV Rivoharison Rivoharison Tahiry Victoria 01/01/70 01:00
RVM RASOLOFONIAINA RASOLOFONIAINA Vonimirana Mbolatian 09/07/15 14:27
RVN Ravololomanana Ravololomanana Noro 05/07/17 09:08
RVT Razafindrahaja Razafindrahaja Vololotahina 21/06/17 16:39
RZA Razanatsima Razanatsima Aina 29/05/17 07:38
RZC RAKOTONIRINA RAKOTONIRINA Casmir 22/12/14 12:20
RZK Razakamalala Razakamalala Richard 29/07/16 07:59
SFR Andrianarivelo Andrianarivelo Soafara 29/07/16 08:00
SRA Syde Syde Rémi Anthony 01/01/70 01:00
SSR Randrianasolo.S Randrianasolo Sennen 04/12/15 11:13
ST Rakotonandrasana Rakotonandrasana Stephan 01/12/15 17:08
TAB Randrianarivony Randrianarivony Tabita 13/06/17 16:54
TAJ Tahinarivony Tahinarivony Andonahary Jacquis 30/04/15 15:14
TSS TSARASOA TSARASOA Sitrakiniaina Sandy 01/01/70 01:00